HÌNH ẢNH DỊCH VỤ

Trang chủ HÌNH ẢNH DỊCH VỤ
HÌNH ẢNH DỊCH VỤ

Các Hình Ảnh Trong Quá Trình May Vest

Lấy Số Đo Từ Khách Hàng 

Tiến Hành Cắt May

Thử From Cho Khách 

Hoàn Thiện Sản Phẩm Và Giao Cho Khách